spawacz stargard ślusarz stargard
spawacz stargard ślusarz stargard

CIĘCIE PLAZMĄ

Wykonujemy usługi cięcia plazmą w zakresie od 2 do 20 mm.

Ta metoda obróbki materiałów pozwala na szybką i precyzyjną obróbkę materiału. Poniżej krótka charakterystyka tej metody.

Cięcie plazmowe – jest to proces cięcia metali (stali, stopów aluminium, stopów miedzi itp.) przy zastosowaniu łuku plazmowego. Cięcie plazmowe może być przeprowadzone w sposób zmechanizowany lub ręczny. Procesy cięcia zmechanizowanego dotyczą głównie cięcia przy wykorzystaniu przecinarek CNC lub robotów przemysłowych. Źródłem ciepła topiącym metal jest łuk plazmowy jarzący się między elektrodą a materiałem poddanym obróbce.
Duża gęstość energii cieplnej charakteryzująca łuk plazmowy umożliwia prowadzenie cięcia z prędkościami dochodzącymi nawet do 10 m/min. Prędkość cięcia oraz głębokość wcięcia w obrabiany materiał uwarunkowana jest głównie parametrami prądowymi łuku plazmowego oraz gatunkiem i grubością ciętego metalu. Stosowane obecnie źródła plazmy umożliwiają przebijanie materiałów ze stali niskowęglowych o grubości do ok. 60mm, a w przypadku cięcia stali nierdzewnych, kwasoodpornych itp. przebijalność spada o ok. 20%. Łuk plazmowy generowany jest przez źródło plazmy. Źródła plazmy stosowane przy cięciu zmechanizowanym umożliwiają uzyskanie wysokiej jakości krawędzi ciętego metalu m.in. poprzez zastosowanie dodatkowych gazów wirujących, których zadaniem jest dodatkowe zawężenie łuku plazmowego w palniku plazmowym. Stosowane powszechnie gazy plazmowe i wirujące to przy cięciu stali niskowęglowych: powietrze i tlen, przy cięciu stali nierdzewnych azot i mieszanki argon/wodór/azot.