spawacz stargard ślusarz stargard
spawacz stargard ślusarz stargard

SPAWANIE MEDODĄ TIG

Wykonujemy usługi spawalnicze metodą TIG w zakresie do 250A.

TIG (ang. tungsten inert gas) lub GTAW (gas tungsten arc welding) – tymi skrótami nazywamy metodę spawania nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych takich jak argon, hel lub mieszanki argonu i helu. Metoda ta oznaczona jest międzynarodowym kodem 141. Spawanie metodą TIG polega na tym, że łuk jarzy się pomiędzy elektrodą wykonaną z wolframu a spawanym materiałem. W większości przypadków elektroda wolframowa (palnik TIG) jest dołączana do ujemnego bieguna (minusa), a zacisk „masy” do dodatniego bieguna (plusa) spawarki. Powoduje to wydzielanie większej ilości ciepła w miejscu powstawania spoiny a nie w elektrodzie (elektrony przepływają od minusa do plusa).

Metoda TIG jest stosowana do spawania ręcznego lub automatycznego. Metodą tą spawa się prądem stałym wszystkie gatunki stali, zwłaszcza stale wysokostopowe oraz metale nieżelazne. Największe zastosowanie znajduje jednak przy łączeniu aluminium i stopów aluminium z użyciem prądu przemiennego ze względu na uzyskiwanie zdecydowanie lepszych złącz niż przy spawaniu gazowym.

Z zalet spawania metodą TIG można wymienić m.in.:

  • najlepszą ze wszystkich metod spawania jakość połączeń,
  • możliwość zautomatyzowania procesu spawania,
  • możliwość spawania elementów o szerokim zakresie grubości,
  • jest to jedyna metoda do napawania i spawania artystycznego detali poniżej 1 mm grubości w trybie impulsowym,
  • możliwość spawania we wszystkich pozycjach.